Ik ga uit van de werkelijkheid, maar probeer daar middels mijn kleurgebruik en penseelvoering een eigen draai aan te geven.

Ik maak foto’s als geheugensteuntje en schets ook op locatie.