Tussen Veessen en Wapenveld heeft men tussen 2015 tot 2017 een hoogwatergeul aangelegd met de bedoeling de rivier de IJssel meer ruimte te geven. Deze grondwerkzaamheden heb ik gevolgd en vastgelegd in een 40-tal gouaches.